Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2014

naverending
5605 ecc3 390
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagrawklasy grawklasy
naverending
0300 a0d7 390
Reposted fromkatrok katrok viagrawklasy grawklasy
naverending
The most marvellously-sounding English words:

agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty
alacricity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań
brobdingnagian - ogromny
bucolic - sielanka
cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić
clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance- żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią
efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek

3085 0739 390
Reposted fromerial erial viagrawklasy grawklasy
naverending
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym -nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy
naverending
2462 f10b 390
Reposted fromflorida florida viagrawklasy grawklasy
naverending
3555 ba8d 390
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viagrawklasy grawklasy
3240 34ec 390

this is like when you’re sitting with someone that you really like then you like touch knees or something and all of a sudden you feel all this energy going through both of you through this one point of contact

this gif is kinda like that

yes oh god yes in every way possible

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viagrawklasy grawklasy
naverending
naverending
6299 941e 390
Reposted frommrsmean mrsmean viagrawklasy grawklasy
naverending
Chodziliśmy nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć.
— Julio Cortázar, "Gra w klasy"
naverending
6935 0a7f 390
Reposted fromcookie-monster cookie-monster viagrawklasy grawklasy
naverending
naverending
7016 678f 390
Reposted fromorestesgaolin orestesgaolin viagrawklasy grawklasy
3774 5697 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagrawklasy grawklasy
naverending

razorshapes:

Dukno Yoon

Wings

Movement and interactive relationship with the body has been the most important element throughout my body of work. However through these works, I also started to explore the mechanical structure as a form. Mechanical structure becomes the most enjoyable form to me as it becomes complex yet remains simple and coherent. The contrast between metal structural form and natural feather, together with the repetitive and whimsical movements of fragile wings, provokes the imagination and evolves the intimate relationship between work and viewer/wearer. Although the recent series, segmented wings have been focused on the formal challenge to engineer an intricate movement that simulates bird wings, these works are intended to be a series of poems in which I develope my own formal language, interpret the nature of wings, create various structural forms with movements, and share the metaphor, imagination, humor, with viewer/wearer.

(via sleeplessandstillintact)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viagrawklasy grawklasy
naverending
3690 2eb6 390
Reposted fromBeatrix Beatrix viagrawklasy grawklasy
naverending
naverending
Reposted fromrooo rooo viagrawklasy grawklasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl